Upszejmie informujemy, rze 11 stycznia naztompi
 
     
 
PROTEST POLNYCH WOLAKÓW
 
 
Do chymnu!!!
 
     
 
(Dzienkujemy za oddanie chołdu na prawożondność.)